Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Genade!

Bijbeltekst(en)

14Weid uw volk met uw staf,

uw geliefde kudde, die eenzaam leeft

in het woud, omringd door vruchtbaar land.

Mogen ze weiden in Basan en Gilead,

als in de dagen van weleer.

15Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte

laat Ik dit volk wonderbaarlijke daden zien.

16De volken zullen het zien en beschaamd staan,

beroofd van hun kracht,

doof en met de hand op de mond.

17Ze zullen stof likken als een slang,

als dieren die kronkelen over de grond.

Sidderend zullen ze uit hun burchten komen,

vol ontzag voor de HEER, onze God.

Ze zullen U vrezen!

18Wie is een God als U,

die schuld vergeeft

en aan zonde voorbijgaat?

U blijft niet woedend

op wie er van uw volk nog over zijn;

liever toont U hun uw trouw.

19Opnieuw zult U zich over ons ontfermen

en al onze zonden tenietdoen.

Onze zonden werpt U in de diepten van de zee.

20U bewijst Jakob uw trouw

en Abraham uw goedheid,

zoals U gezworen hebt aan onze voorouders,

in de dagen van weleer.

Micha 7:14-20NBV21Open in de Bijbel

‘Wie is een God als U?’ zegt Micha.

De vraag stellen is hem beantwoorden: niemand is zoals God.

Deze God vergeeft onze zonden. Deze God laat zijn trouw aan ons zien. Deze God ontfermt zich over ons. Deze God gooit onze zonden zelfs in de diepten van de zee, staat in Micha 7:19.

Corrie ten Boom (1892-1983), de bekende verzetsstrijdster en evangeliste, schreef bij dit vers: ‘Als je in Jezus Christus Gods genade ontvangen hebt, gooit God al je zonden in het meer van vergetelheid en zet Hij er een bordje bij: verboden te vissen.’

En dat is genade!

Wat betekent het voor jou dat God onze zonden ‘in de diepten van de zee’ gooit?  

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Micha. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons