Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

IV. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Bijbeltekst(en)

15Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten,

zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg?

Zelfs al zou zij het vergeten,

Ik vergeet jou nooit.

16Ik heb je in mijn handpalmen gegrift,

je muren staan Mij steeds voor ogen.

Jesaja 49:15-16NBV21Open in de Bijbel

Jezus is door velen verlaten: zijn geloofsgenoten, het volk, de overheid en zelfs zijn vrienden. Maar één mens blijft Hem volgen: zijn moeder. Zij doet wat God zegt te doen: nabij blijven, trouw zijn.
Een moeder die haar kind ziet lijden, voelt de pijn bijna zelf. Ze leeft mee en blijft zo dicht mogelijk bij haar kind. Ze kijkt niet weg omdat het niet aan te zien is, maar legt haar hand op het hoofd van het kind. Ze vraagt wat ze kan doen, ook al voelt ze zich hulpeloos en machteloos. Ze kan de pijn niet wegnemen. Ze wilde dat zij de plaats van haar kind kon innemen, zodat het kind volop kan leven.

 

Met zo’n moeder vergelijkt God zichzelf in de woorden van de profeet Jesaja. God loopt – net als een moeder – niet weg en kijkt niet weg. Hij helpt om door het lijden heen te gaan.

 

God, wegkijken is zo makkelijk. Maar het lijden verdwijnt er niet door. Help ons uw voorbeeld te volgen. Laat ons mede-lijden met wie dat nodig hebben.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons