Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

III. Jezus valt voor de eerste maal

Bijbeltekst(en)

18Juist omdat Hij zelf, toen Hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

Hebreeën 2:18NBV21Open in de Bijbel

Jezus is volledig mens tijdens zijn kruisweg: Hij draagt het lijden als een mens met een menselijk lichaam. Hij valt onder de zware last, op de weg. Zijn ledematen en rug doen pijn. Toch moet Hij weer overeind komen, met het kruis, dat loodzwaar op zijn gestriemde rug drukt.

 

Heel veel mensen leven met fysieke pijn. Soms hevig en tijdelijk, soms zeurderig maar altijd aanwezig. Bij anderen trekt de pijn soms weg, maar ligt ze altijd op de loer en kan ze plots weer opduiken.

Ziekte, handicap, gevoeligheid, ouderdom, er zijn velerlei oorzaken van fysiek lijden. Het legt een grote rem op het leven. Het houdt je weg van de arbeidsmarkt. Het hindert je sociale contacten. De pijn zondert je af en isoleert je. Zelfs de relaties in het gezin komen onder druk.

Pijn ondergaan is al erg op zich, maar heeft ook nog eens op alles een negatieve invloed. Het is een zwaar kruis om te dragen.

 

Jezus moest helemaal mens worden om ook de lichamelijke pijn te ondervinden.

 

Heer, houd ons vast wanneer de pijn ons overweldigt. Help ons ook anderen vast te houden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons