Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Roofbouw 

Bijbeltekst(en)

9Al in Gibea gaf jij je over aan zonden, Israël,

en sindsdien heb je daarin volhard.

Zou dan iemand in Gibea worden ontzien

als de strijd tegen de boosdoeners uitbreekt?

10Ik heb besloten hen te straffen:

vreemde volken zullen tegen hen samenspannen

om hen vast te binden en hun bronnen leeg te drinken.

11Efraïm was een afgerichte jonge koe, die gewillig dorste.

Toen Ik haar fraaie hals zag, dacht Ik:

Ik ga Efraïm inspannen, Ik laat Juda ploegen, Jakob eggen.

12Zaai rechtvaardig! Oogst met liefde! Ontgin nieuw land!

Het is tijd om de HEER te smeken,

dat Hij jullie nadert met de regen van zijn goedheid.

13Maar jullie ploegden wetteloosheid

en oogstten onrechtvaardigheid;

jullie moesten de vrucht van leugens eten

omdat jullie op je eigen inspanning vertrouwden,

op de kracht van je vele soldaten.

14Daarom zal het krijgsgeweld tegen jullie losbreken,

al je vestingen zullen worden verwoest

zoals destijds Bet-Arbel werd verwoest door Salman:

moeders werden doodgeslagen, samen met hun kinderen.

15Dat heeft Betel jullie aangedaan

om jullie eigen diepe verdorvenheid.

Bij het aanbreken van de morgen

komt Israëls koning voorgoed ten val.

Hosea 10:9-15NBV21Open in de Bijbel

Sodom en Gomorra: die twee steden staan symbool voor de vreselijke dingen die mensen elkaar aandoen. Voor de Israëlieten hoorde Gibea ook in dat rijtje thuis. Het afgrijselijke verhaal hierover lees je in Rechters 19:1-30. Dan begrijp je dat God wil straffen. Maar het doet God ook zo’n pijn om te moeten straffen! In vers 11 en 12 lees je hoe God het bedoeld had. Hij hield van Israël, hij wilde de regen van zijn goedheid op hen laten neerdalen. God is ontzettend boos, ja, maar ook zo ontzettend verdrietig.

Heeft u wel eens veel verdriet gehad over een straf die u moest geven? Hoe was dat voor u?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons