Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Lied van het hart

Bijbeltekst(en)

Rein en onrein

1Toen kwamen er vanuit Jeruzalem farizeeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen Hem: 2‘Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten.’ 3Hij antwoordde hun: ‘En waarom overtreedt u het gebod van God omwille van uw eigen traditie? 4Want God heeft gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en moeder,” en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden.” 5Maar u leert: “Wie tegen zijn vader of moeder zegt: ‘Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave,’ 6die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen.” Zo ontkracht u het woord van God omwille van uw eigen traditie. 7Huichelaars! Hoe treffend is de profetie die Jesaja over u heeft uitgesproken:

8“Dit volk eert Mij met de lippen,

maar hun hart is ver van Mij;

9tevergeefs vereren ze Mij,

want wat ze onderwijzen

zijn voorschriften van mensen.”’

10Nadat Hij de mensen bij zich geroepen had, zei Hij tegen hen: ‘Luister en kom tot inzicht. 11Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein.’

12Daarop kwamen de leerlingen bij Hem en zeiden: ‘Weet U dat de farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die aanstootgevend vinden?’ 13Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. 14Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’ 15Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt U ons die uitspraak uitleggen?’ 16Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? 17Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? 18Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. 19Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. 20Dát maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’

Matteüs 15:1-20NBV21Open in de Bijbel

Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat er regelmatig momenten in mijn leven zijn waarop mijn gevoelens niet overeenkomen met mijn gedrag. Als ik moe ben, haal ik toch even dat laatste beetje energie uit mijn tenen. En wanneer ik me droevig voel, zet ik toch zover ik kan mijn glimlach op. Ook wel fijn, toch? Want als er gewoon gewerkt moet worden of als mijn gezin iets nodig heeft, zit niemand te wachten op mijn vermoeide hoofd of chagrijnige stemming.

Misschien is het in ons dagelijks leven wel normaal geworden om ons binnenste weg te stoppen. We moeten immers ons hoofd boven water houden en zo goed mogelijk voor de dag komen?

In Matteüs 15:8 zegt Jezus: ‘Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij.’

Deze uitspraak viel me op. Blijkbaar kan ons hele leven een prachtig lied zingen. Een lied van een christelijke levenshouding, kerkgang, zorg voor de armen en toewijding aan vormen en rituelen. Onze lippen kunnen op zondag alle liederen trouw meezingen. We kunnen een leven vol aanbidding leiden, maar misschien is het alleen de buitenkant. Hoe zit het met onze binnenkant? Klinkt daar dezelfde melodie? Welk lied zingt jouw hart?

Wat als datgene wat er in jouw hart leeft het lied is waar God naar verlangt? Daar waar je faalt, waar je je schaamt, waar je vragen hebt of boos bent. Ook wanneer jouw hart in een mineurstemming is of tegenover God wat stil is geworden.

Juist dat hart is het hart dat genade en liefde nodig heeft. En dat hart raakt juist verder op afstand van God wanneer je denkt dat je het wel redt met een mooie buitenkant.

Jezus noemt in dit gedeelte de farizeeën en schriftgeleerden huichelaars. Niet bepaald een eervolle titel. Je kunt het ook vertalen met ‘toneelspelers’ of ‘hypocrieten’.
Voor God hoeven we geen toneel te spelen. En gelukkig maar!

Aanbidding begint in ons hart. Daar ontstaat de relatie. Daar komt ruimte voor Gods troost, voor zijn genezing, zijn vergeving, zijn omhelzing, zijn spreken en zijn liefde.

Jouw lied, jouw hart is er elke dag.
God wacht erop!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons