Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Schatten verzamelen

Bijbeltekst(en)

19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.

Matteüs 6:19-20NBV21Open in de Bijbel

Wat denk jij dat de schatten zijn die je op aarde verzamelt? En die in de hemel?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons