Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gods luister

Bijbeltekst(en)

25Het ene schepsel bevestigt hoe goed het andere is,

wie heeft ooit genoeg van zijn luister gezien?

Sirach 42:25NBV21Open in de Bijbel

In dit vers gaat het om Gods luister, die zichtbaar wordt door de natuur. Maak eens een wandeling in de natuur en let op alles wat je ziet. Wat voor dingen vallen je nu op, waar je anders voorbij zou zijn gelopen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons