Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoop

Bijbeltekst(en)

7Voor een boom is er altijd hoop:

als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit,

er blijven nieuwe loten komen.

Job 14:7NBV21Open in de Bijbel

Laat je meenemen door ‘groene’ Bijbelteksten, die stilzetten en je laten nadenken over de schepping en onze plek hierin.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons