Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gods wil

Bijbeltekst(en)

10laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Matteüs 6:10NBV21Open in de Bijbel

Als Gods wil op aarde gedaan wordt, wat zou er dan veranderen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons