Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 9

Bijbeltekst(en)

5Toen sprak de HEER

Hij die mij al in de moederschoot

gevormd heeft tot zijn dienaar

om Jakob naar Hem terug te brengen,

om Israël rond Hem te verzamelen,

zodat ik aanzien zou genieten bij de HEER

en mijn God mijn sterkte zou zijn.

Jesaja 49:5NBV21Open in de Bijbel

Gisteren heb je gelezen dat wij aan kinderen mogen leren om met God te leven en zijn stem te verstaan. In het korte, maar krachtige Bijbelgedeelte van vandaag lezen we dat God zijn kinderen al in de moederschoot vormt om Hem te dienen. Dat is mooi om over na te denken. Op het moment dat een kind geweven wordt in de buik van zijn of haar moeder, heeft God al een plan met dit kind. Hij legt talenten en passies in dit kind. Ouders en andere mensen die om het kind heen staan, mogen het helpen om deze passies en talenten tot bloei te brengen. Waar is het kind goed in? Hoe kan het God dienen? Het ene kind is misschien heel geduldig om anderen te helpen, terwijl het andere kind een geboren leider is. We mogen kinderen stimuleren om de gaven die God hun heeft gegeven, te ontwikkelen. Ook al worden ze geboren met bepaalde talenten, er is ook training voor nodig om deze talenten tot bloei te brengen. Zie jij dat jouw kind al op jonge leeftijd van trommelen houdt? Door hem of haar trommels te geven, kan hij of zij hiermee gaan oefenen. Zie je dat een kind graag bidt voor mensen in nood? Neem er dan extra tijd voor om dit samen te doen.
Neem even de tijd om te bedenken welke talenten je herkent bij jouw kinderen. Hoe kun je hen helpen om hun talenten te ontplooien? Dank God dat Hij ieder kind voor de geboorte al een bestemming heeft gegeven.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons