Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 10

Vandaag lees je de laatste overdenking van dit leesplan. We hopen dat je ervan hebt genoten. Bedankt dat je dit leesplan hebt gelezen en dat je hart hebt voor kinderen. Jouw geloof in hen zal je kinderen en/of de kinderen in jouw omgeving tot zegen zijn!Veel zegen toegewenst!Heb je naar aanleiding van dit leesplan vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Bijbeltekst(en)

11Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Jeremia 29:11NBV21Open in de Bijbel

10Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Johannes 10:10NBV21Open in de Bijbel

2En omdat u Hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen:

3Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land.

4Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee: de dracht van uw runderen, schapen en geiten.

5Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt.

6Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan.

7De HEER zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen: als één man zullen ze op u afkomen, maar naar alle kanten stuiven ze uiteen.

8De HEER zal zijn zegen laten rusten op uw voorraadschuren en op alle arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het land dat Hij u geeft.

9De HEER zal zijn plechtige belofte gestand doen en u tot een volk maken dat aan Hem is gewijd; u leeft immers de geboden van de HEER, uw God, na en volgt de weg die Hij wijst. 10Alle andere volken zullen opmerken dat u de HEER toebehoort, en ze zullen ontzag voor u hebben.

11De HEER zal u ruim bedelen met kinderen en ook uw vee en uw akkers overvloedig zegenen, wanneer u straks het land bewoont dat de HEER u zal geven, zoals Hij uw voorouders onder ede heeft beloofd.

12De HEER zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen, zonder ooit zelf te hoeven lenen.

13De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken, als u de geboden van de HEER, uw God, gehoorzaamt en ze strikt naleeft. 14Wijk dan ook op geen enkele manier van de geboden af zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, door achter andere goden aan te lopen en die te vereren.

Deuteronomium 28:2-14NBV21Open in de Bijbel

Gisteren lazen we dat God voor ieder kind een specifieke bestemming heeft. Maar God heeft ook een algemene bestemming die voor alle kinderen geldt. God wil namelijk dat het goed met hen gaat. Zijn plan is dat ieder kind gelukkig is. Jezus is gekomen om ons leven in overvloed te geven.
In de Bijbelgedeeltes van vandaag lezen we waar God ons en dus ook kinderen graag mee wil zegenen. Het is prachtig om kinderen mee te geven dat God het allerbeste met hen voor heeft. Hij zorgt voor hen, vindt hen belangrijk en heeft hun gaven en talenten gegeven.
Wij mogen kinderen leren om in relatie met deze genadige God te leven. Dan zullen ze zijn zegeningen hun leven lang ervaren!

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Gods-hart-voor-kinderen. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons