Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zoon van David

Bijbeltekst(en)

29Daarop raakte Hij hun ogen aan en zei: ‘Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.’ 30En hun ogen gingen open. Jezus waarschuwde hen uitdrukkelijk: ‘Zorg ervoor dat niemand het te weten komt!’ 31Maar na hun vertrek verspreidden ze het nieuws over Hem in de hele omgeving.

Matteüs 9:29-31NBV21Open in de Bijbel

De blinde mensen gebruiken een bijzondere titel voor Jezus. Ze noemen hem ‘Zoon van David’. Dit was een titel voor de bijzondere koning die de mensen in de tijd van het Nieuwe Testament verwachtten: de messias. Die koning zou voor recht en vrede zorgen. Hij zou arme mensen helpen, blinden laten zien en mensen bevrijden die gevangen zitten.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons