Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Welke schatten geeft de Bijbel jou?

Bijbeltekst(en)

44Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker.

45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. 46Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die parel.

47Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 48Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. 49Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, 50en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.

51Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja,’ antwoordden ze. 52Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op de heer des huizes die uit zijn schatkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’

53Toen Jezus deze gelijkenissen beëindigd had, verliet Hij die plaats.

Matteüs 13:44-53NBV21Open in de Bijbel

Opdracht

Welke schatten geeft de Bijbel jou? Schrijf Bijbelteksten op die veel voor jou betekenen, bewaar ze in een mooi doosje en bekijk ze regelmatig.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons