Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gered

Bijbeltekst(en)

Voorbeeldig geloof

1Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen.

Hebreeën 11:1-2NBV21Open in de Bijbel

Iedereen hoopt weleens ergens op. Op mooi weer tijdens de vakantie, op een overwinning bij een wedstrijd of op een goede afloop van een zware operatie. In de Bijbel lees je ook nog over een ander, fundamenteler soort hoop: de hoop dat ondanks alles wat ons overkomt, ons leven niet uit Gods hand valt.

Lees meer

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons