Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vreemdelingen opnemen

Bijbeltekst(en)

34Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, 36Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” 40En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”

Matteüs 25:34-40NBV21Open in de Bijbel

In een sociaal experiment verkleedde een familielid zich als zwerver. Zelfs nadat hij nadrukkelijk om hulp had gevraagd, werd de ‘zwerver’ op straat niet herkend door zijn dierbaren. Ze liepen hem zo voorbij, zonder aandacht aan hem te besteden. Het experiment laat zien hoe makkelijk we geneigd zijn om ons af te sluiten voor mensen in nood. In deze Bijbeltekst vereenzelvigt Jezus zich met de mensen die we meestal zomaar voorbij lopen. De gevangene, de hongerige, de naakte, de vreemdeling is Jezus. Wie een van hen ontvangt, kan in die ander en in die daad van liefde Jezus ontmoeten.

Jezus zelf was immers ook een vreemdeling op aarde. Matteüs vertelt zelfs dat Hij als vreemdeling in Egypte moest wonen, omdat zijn ouders waren gevlucht voor koning Herodes. Juist Hij begrijpt vreemdelingen en mensen in nood.

Ken jij vluchtelingen, armen, gevangenen? Luister naar het lied ‘Met open armen’. Hoe zou jij in jouw leven of in de kerk deze mensen willen en kunnen ontvangen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons