Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Paulus over zijn roeping

Bijbeltekst(en)

13U hebt gehoord hoezeer ik me vroeger inzette voor de Joodse levenswijze: fanatiek vervolgde ik de gemeente van God en ik probeerde haar uit te roeien. 14Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en maakte me sterk voor de tradities van ons voorgeslacht. 15Maar toen besloot God, die mij al in de moederschoot had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, 16zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem aan de heidense volken zou verkondigen. Ik heb toen geen raad gevraagd aan mensen 17en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabië gegaan en ben van daar weer teruggekeerd naar Damascus. 18Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten, en bij hem bleef ik twee weken. 19Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer. 20God is mijn getuige dat ik u de waarheid schrijf. 21Daarna ging ik naar het kustgebied van Syrië en van Cilicië. 22De gemeenten van Christus in Judea hadden mij nog nooit ontmoet, 23ze hadden alleen over mij horen vertellen: ‘De man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien.’ 24En zij prezen God om mij.

Galaten 1:13-24NBV21Open in de Bijbel

Paulus vertelt over zichzelf. Niet om zijn opvatting over het evangelie te verdedigen, maar juist om te laten zien dat het niet gaat om wat andere mensen zeggen. Paulus was eerst zelf een strikte navolger van de Joodse wetten, maar toen heeft God hem geroepen en ontdekte hij het goede nieuws van Gods genade door Jezus. Nu lijken de Galaten het omgekeerde te doen: ze hebben Gods genade leren kennen en willen nu nog houvast vinden in wat andere  mensen hun vertellen over het houden van de Joodse wet.   

Hoe is dat bij jou: helpen de opvattingen van anderen je vooral om over Gods liefde en genade te leren, of brengen ze je ook wel eens in verwarring? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons