Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Geen ander evangelie

Bijbeltekst(en)

1Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Hem uit de dood heeft opgewekt, 2en van alle broeders en zusters die bij mij zijn. Aan de gemeenten in Galatië. 3Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, 4die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 5Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Het ware evangelie

6Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van Hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. 7Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8Wanneer iemand, al was ik het zelf of al was het een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigt dat in strijd is met wat ik u eerder verkondigd heb – vervloekt is hij! 9Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u een evangelie verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij! 10Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. 11Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb geen zaak van mensen is; 12ik heb het dan ook niet van een mens ontvangen of geleerd, nee, Jezus Christus is mij geopenbaard.

Galaten 1:1-12NBV21Open in de Bijbel

Paulus schreef de brief aan de Galaten voor heel jonge kerken van vooral niet-Joodse gelovigen. Joodse christenen in deze kerken hebben de gelovigen verteld dat ze zich moeten laten besnijden en zich aan de Joodse wetten moeten houden. De nieuwe gelovigen willen daarin meegaan. Maar Paulus wil dit koste wat kost voorkomen. Hij heeft geen tijd voor dankwoorden, zoals in zijn andere brieven, maar gaat meteen naar de kern van zijn brief: het gaat om het evangelie van Christus, Hij is voor ons gestorven (vers 4)! Daar kan geen mens iets aan toevoegen of aan afdoen.   

Wat is volgens jou de kern van het evangelie? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons