Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Voldaan

Bijbeltekst(en)

Dankbetuiging

10De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. 11Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. 12Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. 13Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

14Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. 15U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging van het evangelie begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. 16Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. 17Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt. 18Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Het ontbreekt mij aan niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. 19Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus. 20Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

21Groet alle heiligen, die één zijn met Christus Jezus. De broeders en zusters die bij mij zijn, laten u groeten. 22Alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in dienst van de keizer staan.

23De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Filippenzen 4:10-23NBV21Open in de Bijbel

De brief aan de Filippenzen ademt dankbaarheid en vreugde. Paulus laat merken dat hij dankbaar is voor al het moois wat er gebeurt in de gemeente. En aan het einde van de brief dankt Paulus de christenen voor hun materiële steun: dank jullie wel voor jullie bijdrage! Dankzij jullie heb ik meer dan genoeg.

Maar Paulus zet het ook in het juiste perspectief: het gaat hem niet om het geld. Het gaat Paulus erom dat de gemeenteleden hem wilden helpen en wilden delen van wat ze hebben. En die houding wil God zegenen door elk tekort aan te vullen, in Christus Jezus (vers 19).

Wat kun jij delen om andere mensen te helpen?
Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Filippenzen. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons