Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Volksvertegenwoordiger | 17/17

Bijbeltekst(en)

29Koningin Ester, de dochter van Abichaïl, stelde samen met de Jood Mordechai een tweede schrijven op om Poeriem nadrukkelijk verplicht te stellen. 30Er werden brieven gestuurd naar alle Joden in alle honderdzevenentwintig provincies van Ahasveros’ koninkrijk, met woorden van vrede en trouw. 31Daarin werd de viering van Poeriem op de vastgestelde tijd verplicht gesteld: ze moesten zich houden aan wat de Jood Mordechai hun had opgelegd – ook koningin Ester legde hun dit nu op – en de verplichtingen nakomen die zij voor zichzelf en voor hun nakomelingen waren aangegaan wat betreft vasten en weeklagen. 32Esters bevelschrift bevatte bindende voorschriften voor de poeriemdagen, en de inhoud ervan werd te boek gesteld.

Mordechais aanzien

1Koning Ahasveros legde zowel het vasteland als de eilanden voor de kust belasting op. 2Al zijn machtige daden en krijgsverrichtingen zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Medië en Perzië, evenals alle bijzonderheden over de hoge positie die hij Mordechai had gegeven. 3Mordechai, de Jood, volgde in rang immers onmiddellijk op koning Ahasveros. Hij stond bij de Joden in aanzien en was geliefd bij al zijn volksgenoten, want hij streefde het geluk van zijn volk na en zette zich in voor de vrede van allen die tot dit volk behoorden.

Ester 9:29-10:3NBV21Open in de Bijbel

Poeriem is een van de meest uitbundige feesten uit het jodendom. Kinderen met ratels, verkleedpartijen, cadeautjes, drank en feestvreugde. Het verhaal van Ester en de overwinning op Haman wordt gezien als beeld voor alle vervolgingen die de joden meegemaakt hebben in de geschiedenis.

Het Bijbelboek Ester is dus meer dan een mooi verhaal over een stoere vrouw. Ondanks dat Gods naam niet voorkomt in het boek, kun je het lezen als verhaal over Gods goedheid, trouw, en zorg voor zijn volk.

Welke Bijbeltekst uit het boek is jou het meest bijgebleven?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Ester. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons