Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Waakzaam met gevouwen handen | 15/15

Bijbeltekst(en)

18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 19Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken, 20waarvoor ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij vrijuit spreek, zoals mijn plicht is.

21Opdat ook u weet hoe ik het maak, zal Tychikus, onze geliefde broeder, die zo trouw de Heer dient, u alles vertellen. 22Juist met dit doel stuur ik hem naar u toe, om u over onze omstandigheden in te lichten en om u moed in te spreken.

23Vrede zij met de broeders en zusters, en liefde en geloof, van God, de Vader, en van de Heer Jezus Christus. 24Genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben, in onvergankelijkheid.

Efeziërs 6:18-24NBV21Open in de Bijbel

Gebed is de motor van het geloof. Wie gelooft en bidt, zal echter niet automatisch alleen maar goede dingen in zijn of haar leven meemaken. Dat zien we ook aan het leven van de briefschrijver van Efeziërs. Juist om zijn geloof zit hij in de gevangenis (vers 19 en 20.) Wanneer de schrijver zijn lezers vrede toewenst, weet hij tegelijkertijd dat ze nog steeds moeilijkheden zullen ervaren. Maar in de moeilijkheden mag je God altijd om hulp vragen. Ook is het belangrijk om te bidden voor andere gelovigen. 

Bid je weleens voor of met andere christenen? Wat doet dat met je?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Efeze. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons