Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag tien: De vrucht van de Geest is… ZELFBEHEERSING

Bijbeltekst(en)

22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Galaten 5:22-23NBV21Open in de Bijbel

Gezond zelfmanagement…

De eerste en voornaamste uitwerking van Gods Geest is liefde. Liefde is een gerichtheid op de ander, je wilt een ander tot bloei brengen. Dit kan alleen als je in staat bent om jezelf goed te managen. Zelfbeheersing is dat je een goed beheer voert over jezelf. Je bent geen slaaf van jezelf, maar hebt de macht, de kracht om jezelf aan te sturen. Zelfmanagement is een levenskunst.

Wat als zelfbeheersing ontbreekt?

Bij gebrek aan zelfbeheersing denk je al snel aan ‘grote’ dingen: verslavingen, overspel, geweld… maar het zit net zo goed in de kleine dingen van het dagelijkse leven. Ik ben iemand die nogal eens (te) laat vertrekt en kom dus regelmatig (te) laat op afspraken. Ik weet dat dit stress geeft, ook bij de mensen die op me wachten. En toch doe ik nog vaak zo. Klussen, gesprekken waar ik tegenop zie, stel ik uit. Opnieuw stress en het niet nakomen van toezeggingen.

Gebrek aan zelfbeheersing merk je het snelst op als dingen tegenzitten en niet gaan zoals je had gedacht. Hoe reageer je daarop? Raak je geïrriteerd, ga je schreeuwen, word je onredelijk tegenover anderen? Of laat je alles uit je handen vallen en ben je niet bereikbaar? Gebrek aan kracht om jezelf te managen kan jezelf en anderen grote schade toebrengen.

Zelfmanagement leren bij Jezus…

Er zijn meerdere verhalen waarin Jezus fel en verontwaardigd reageert. Denk aan het verhaal van de leerlingen die ouders met hun kinderen tegenhouden, aan het vervloeken van een vijgenboom die geen vrucht draagt, of aan het wegjagen van de handelaars op het tempelplein. Is dat gebrek aan zelfbeheersing? Nee, het is heilige verontwaardiging die Hem zo laat reageren. Het is hartstochtelijke liefde waarmee Hij opkomt voor kinderen en voor het huis van zijn Vader.

Er is maar één situatie waarin Jezus de zelfcontrole lijkt te verliezen. Dat is als Hij zich biddend terugtrekt en zich voorbereid op de kruisdood. De beker van de Vader lijkt te heftig en Jezus zweet druppels bloed van heftige angst. Waar vindt Jezus dan toch rust, richting en vrede? Zijn gebedsleven is een belangrijke sleutel. Onder grote druk zien we Jezus zich terugtrekken om in de geborgenheid van zijn Vader te zijn. Wij worden uitgenodigd dat ook te doen. Bid om de heilige Geest. Die legt in jou de vrede die je in jezelf mist.

Ter afsluiting: Putten uit de juiste bron…

Je bent aan het einde gekomen van dit Bijbelleesplan over de vrucht van de Geest zoals Paulus die omschrijft in Galaten 5:21 en 22. In dit hoofdstuk gaat het om de bron van ons gedrag. Waaruit putten we als het gaat om onze omgang met anderen? De bron kan zijn wat de Bijbel – misschien een beetje ouderwets – noemt: ons vlees, onze oude natuur, de zonde die in ons woont. Uit die bron komen egoïsme, ongeduld, liefdeloosheid, drift en ongeremdheid. Een christen wordt uitgedaagd om uit een andere bron te putten, namelijk uit de heilige Geest.

Bij de schepping zweefde de Geest van God over de chaos, de oervloed. Vervolgens bracht de Geest leven, kleur, balans, harmonie, orde en rust. Diezelfde Geest woont in de gelovigen en wil in ons de wanorde, gebrokenheid en scheefgroei veranderen in harmonie, kleur, leven, vrijheid, vrede en liefde voor onszelf en de naaste. Zo sluit Paulus dit deel af met de volgende slotsom: ‘Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst’ (Galaten 5:24-25).

We nodigen je uit om wat tijd te nemen en terug te blikken. Heb je nieuwe inzichten opgedaan? In welke karaktereigenschap zou je willen groeien?

Mag Gods Geest met jou onderweg zijn in dit proces!

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over De-Vrucht-van-de-Geest. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons