Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag negen: De vrucht van de Geest is… ZACHTMOEDIGHEID

Bijbeltekst(en)

22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Galaten 5:22-23NBV21Open in de Bijbel

De moed om zacht te zijn…

Soft. Zwak. Die associaties kan het woord ‘zacht’ oproepen. Zachtmoedigheid als eigenschap scoort dan ook niet goed.

Wat is zachtmoedigheid? Zachtmoedigheid betekent dat je zacht van gemoed bent: barmhartig, goedaardig en goedhartig. Zachtmoedige personen willen anderen geen schade berokkenen. Ze zullen niet snel op hun strepen gaan staan en zullen proberen problemen vriendelijk en in goede verstandhouding op te lossen. Het vraagt heel wat moed om mild en goedhartig te handelen. Maar het is wel de moeite waard! Jezus zegt: ‘Gelukkig de zachtmoedigen, zij zullen de aarde bezitten (Matteüs 5:5, NBV21). Het spreekwoord zegt: ‘Een brutaal mens heeft de halve wereld.’ Jezus zegt: ‘Je erft de héle wereld, als je de moed kunt opbrengen mild en goedhartig te zijn.’

Mild voor jezelf…

In onze samenleving zijn vormen van overspannenheid en burn-out volksziekten. Hoe komt dat? Onze samenleving vraagt om inzet, prestatie, groei, carrière maken en kansen pakken. En dat moet je wel zelf doen! En als jij het niet goed doet en weinig bereikt, had je beter je best moeten doen. Dus werken we hard, stellen we hoge eisen aan onszelf. Totdat ons lichaam en onze geest het niet meer volhouden. Juist in deze cultuur is het belangrijk te leren om mild te zijn voor jezelf, je grenzen te kennen en dat eerlijk te durven communiceren naar bijvoorbeeld je leidinggevende.

In de school van zachtmoedigheid…

Jezus gaat regelmatig de confrontatie aan met farizeeën. Zijn verwijt in Matteüs 23:4 luidt: ‘Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten.’ De goede bedoelingen van de farizeeën – namelijk zorgen dat iedereen leeft volgens Gods regels – hadden als bijwerking dat er geen klimaat van zachtmoedigheid ontstond, maar van hoge eisen. Jezus nodigt ons uit: ‘Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Matteüs 11:29-30). Vandaag kun je een zwaar ‘juk’ hebben door hoge verwachtingen van ouders, de samenleving, de kerk of jezelf. Het juk van Jezus is licht, omdat Hij samen met jou dat juk draagt. Jezus’ juk is zacht, omdat Hij nederig en zachtmoedig is. Wat weldadig als we in onze gezinnen, werkplekken, scholen en kerken zachtmoedig kunnen zijn. Dat is trouwens iets anders dan alles met de mantel der liefde bedekken! Zo spoort Paulus in Galaten 6:1 ons aan: ‘Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen.’

Bid om zachtmoedigheid

Is de manier waarop de mensen op je werk, in je thuissituatie, in je straat, in je kerk met elkaar omgaan mild en zachtmoedig?
Zo niet, bid dan dat de hardheid verdwijnt en plaatsmaakt voor mildheid. Wat kun je hier zelf aan bijdragen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons