Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie gaat voor jou door het vuur? 

Bijbeltekst(en)

24Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: ‘Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’ 25Hij vervolgde: ‘Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!’ 26Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de allerhoogste God, kom naar buiten, kom hier!’ Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. 27De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.

28Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: ‘Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben op Hem vertrouwd, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. 29Daarom vaardig ik het bevel uit dat eenieder, van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen god die kan redden als deze.’ 30Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel.

Daniël 3:24-30NBV21Open in de Bijbel

De koning ziet niet drie, maar vier mannen in de gloeiend hete oven. De vierde man lijkt op een engel, een ‘godenzoon’. De trotse koning, die zich als god gedraagt, ziet nu in dat de mannen de echte God dienen.
Het is opvallend dat de mannen ín de oven gered worden, en niet úít de oven. Het doet denken aan God die door mens te worden onderdeel werd van de wereld in nood, om door zelf te lijden die wereld te redden. Midden in het vuur is daar die vierde man. Aanwezig. Dichtbij.

Heb jij in je leven wel eens ervaren dat God in de nood nabij is?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons