Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Krachten 

Bijbeltekst(en)

12Toen zei hij: ‘Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door je te verootmoedigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen. 13Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de koningen van Perzië, alleen stond. 14Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren; want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat.’

15Terwijl hij zo tegen me sprak, hield ik mijn ogen op de grond gericht en was verstomd. 16Toen raakte de menselijke gedaante mijn lippen aan. Ik opende mijn mond en begon te spreken. Ik zei tegen degene die voor me stond: ‘Mijn heer, door het visioen verkrampt mijn lichaam, mijn kracht verlaat me. 17Hoe kan ik, uw dienaar, met u spreken? Ik heb helemaal geen kracht meer, alle leven is uit mij geweken.’ 18Toen raakte hij, die eruitzag als een mens, mij nogmaals aan en schonk me kracht. 19Hij zei: ‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’ En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt, en ik zei: ‘Mijn heer, spreek, u hebt mij gesterkt.’ 20Toen zei hij: ‘Weet je waarom ik naar je toe gekomen ben? Ik moet spoedig terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden, en zodra ik hem overwonnen heb, wacht mij de vorst van Griekenland. 21Maar eerst zal ik je zeggen wat er in het geschrift van de waarheid geschreven staat. Niemand steunt mij in mijn strijd tegen deze vorsten, behalve Michaël, jullie vorst.

1Ik heb hem gesteund en beschermd in het eerste jaar van Darius de Mediër. 2En nu zal ik je de waarheid vertellen.

Er zullen nog drie koningen in Perzië opstaan, en de vierde zal een grotere rijkdom bezitten dan alle eerdere. Als hij door zijn rijkdom macht verworven heeft, zal hij alles en iedereen opzetten tegen het Griekse rijk.

Daniël 10:12-11:2NBV21Open in de Bijbel

Daniël wil alles goed begrijpen. Maar hij weet ook dat hij dat niet op eigen kracht kan uitvogelen. Vanaf het begin zoekt Daniël zijn heil en antwoorden bij God. Maar God komt met zijn kracht zo indrukwekkend dichtbij dat Daniël lijfelijk ervaart dat hij zelf geen kracht heeft. En dan ontvangt Daniël opnieuw kracht in zijn hele lijf en spreekt hij uit dat God degene is die hem weer op zijn benen heeft gezet. Namens God klinken dan woorden die Hij ook tegen zoveel anderen en tegen ons zegt: ‘Wees niet bang, geliefde, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’

Wie of wat geeft jou kracht als je moe of verdrietig bent?

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons