Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Indrukwekkend 

Bijbeltekst(en)

De eindtijd

1In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniël, die Beltesassar werd genoemd, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote strijd. Door een visioen begreep hij het bericht.

2In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken in de rouw. 3Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren. 4Op de vierentwintigste dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, 5sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn heupen een gordel gemaakt van goud uit Ufaz. 6Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst brons en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht. 7Alleen ik, Daniël, zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen die niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat zij wegvluchtten en zich verborgen 8en ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht; ik werd lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. 9Ik hoorde het geluid van de stem, maar zodra ik dat hoorde verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. 10Een hand raakte mij aan en deed mij bevend op handen en knieën steunen. 11De man zei tegen me: ‘Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en kom overeind, want ik ben naar je toe gestuurd.’ Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op.

Daniël 10:1-11NBV21Open in de Bijbel

We lezen over Daniëls laatste visioen dat in dit boek is opgetekend. Hij beschrijft dat hij al drie weken in de rouw is, hij eet en drinkt geen lekkers meer en verzorgt zijn lichaam niet. En terwijl hij zo verdrietig is, ziet Daniël een man die grote indruk op hem maakt. Zo erg zelfs dat hij bewusteloos raakt. Of is het omdat Daniël misschien al verzwakt was door zijn strenge rantsoen? In ieder geval helpt de man Daniël overeind, met de woorden: Daniël, je bent geliefd door God.

Soms ben je zo onder de indruk van iets of iemand dat je het letterlijk in je lijf voelt. Wie heeft dat effect op jou, en waarom?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons