Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Schoon schip maken

Bijbeltekst(en)

21Voer jullie rechtsgeding, zegt de HEER,

lever overtuigende bewijzen, zegt Jakobs koning.

22Kom ermee voor de dag

en vertel ons wat er gebeuren zal.

Vertel ons over wat eertijds is gebeurd,

zodat wij de afloop kunnen nagaan.

Licht ons in over wat komen gaat,

23kondig aan wat de toekomst zal brengen,

dan weten wij dat jullie goden zijn.

Doe het, hetzij goed, hetzij slecht,

zodat wij het met eigen ogen kunnen zien.

24Maar nee, jullie zijn minder dan niets

en jullie daden hebben geen enkele waarde;

verafschuwd wordt ieder die voor jullie kiest.

25In het noorden liet Ik iemand opstaan, en hij kwam,

in het oosten, waar de zon rijst, riep hij mijn naam.

Hij vertrapt stadhouders als leem,

zoals een pottenbakker de klei treedt.

26Wie heeft hem vanaf het begin aangekondigd,

lang tevoren, zodat wij het wisten

en nu kunnen zeggen: ‘Het is waar!’?

Geen van jullie kondigde iets aan,

geen van jullie lichtte ons in,

niemand heeft een woord van jullie vernomen.

27Ik was de eerste die Sion verkondigde: ‘Kijk, daar zijn ze!’

Ik stuurde Jeruzalem een vreugdebode.

28Ik kijk om me heen, maar er is niemand,

onder jullie zie Ik geen enkele raadgever,

niet één die op mijn vragen kan antwoorden.

29Jullie zijn allemaal even armzalig

en jullie daden betekenen niets;

wind en leegte zijn jullie beelden.

Jesaja 41:21-29NBV21Open in de Bijbel

Schoon schip maken
Het grote rechtsgeding tussen God en de vijandelijke volken wordt voortgezet. Nadat God zijn volk bemoedigend heeft toegesproken, richt Hij zich nu weer tot de andere volken. Waar zijn jullie nu? Waar waren jullie eigenlijk? Wat stellen jullie nog voor? Wat maken jullie klaar? Niets immers! Is er onder jullie iemand die voor bevrijder kan doorgaan? Weten jullie dat er in het oosten iemand opstaat die schoon schip gaat maken – tegenover wie jullie niets in te brengen hebben?

De volken staan in deze rechtszaak met de mond vol tanden. Ze weten op geen enkele vraag iets te zeggen, laat staan werkelijk antwoord te geven. Ze staan beschaamd en hun adviseurs zijn in geen velden of wegen te bekennen. Hun rol is uitgespeeld op het grote wereldtoneel. Nu is de God van Israël aan zet. Hij zorgt ervoor dat er een bevrijder opstaat, die zijn volk veilig en wel zal uitleiden en thuisbrengen. Dat zal Cyrus zijn, de koning van de Perzen.

♪ Lied 723

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons