Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een vast voornemen

Bijbeltekst(en)

1Een kunstig lied van de Ezrachiet Etan.

2Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen,

van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.

3Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,

uw trouw hebt U in de hemel gevestigd.

4‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten,

aan mijn dienaar David gezworen:

5Jouw dynastie zal Ik voor eeuwig vestigen,

je troon in stand houden, geslacht na geslacht.’ sela

6HEER, laat de hemel dit wonder prijzen,

laat de kring van hemelingen U loven om uw trouw.

7Want wie daarboven kan de HEER evenaren,

wie van de goden zich meten met de HEER,

8met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen,

gevreesd bij allen die Hem omringen?

9HEER, God van de hemelse machten,

HEER, wie is zo sterk als U?

Trouw omhult U als een mantel.

10U heerst over de hoog rijzende zee –

verheffen zich haar golven, U brengt ze tot rust.

11U hebt Rahab verpletterd en doorboord,

met krachtige arm uw vijanden verstrooid.

12Van U is de hemel, van U ook de aarde,

de wereld met alles wat er leeft, hebt U gegrond,

13het noorden, het zuiden, U hebt ze geschapen,

Tabor en Hermon bejubelen uw naam.

14Uw arm verricht grote daden,

krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm,

15uw troon rust op recht en gerechtigheid,

liefde en trouw staan in uw dienst.

16Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt

en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat.

17Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag,

door uw gerechtigheid richten zij zich op.

18U bent de glans van onze kracht,

door uw gunst verhoogt U ons aanzien.

19Aan de HEER danken wij ons schild,

aan de Heilige van Israël onze koning.

Psalmen 89:1-19NBV21Open in de Bijbel

Een vast voornemen
Het is het begin van een nieuwe week, in een pas begonnen jaar. Goede wensen worden over en weer uitgewisseld. Het gonst van de goede voornemens. Ook de psalmdichter heeft zich iets goeds voorgenomen. Hij wil zingen van Gods liefde en getuigen van zijn trouw. Dat doet hij dan ook. Daar raakt hij voorlopig niet over uitgepraat. Op verhoogde toon belijdt hij dat Gods liefde recht overeind staat – als een huis. Gods trouw is voor hem een vast ankerpunt. Daaraan heeft hij zijn hele leven gehecht. Niets is hem zekerder en niets is hem heiliger dan de liefde en de trouw van de Heer.

Maar is zijn voornemen niet wat hoog gegrepen? Gaat het niet zoals met veel van onze goede voornemens? Die verbleken en verdampen en op den duur blijft er vaak niets van over.

Toch blijft dit gelden: al zijn onze voornemens wankel, blijvend is de trouw van de Heer.

♪ Psalm 89:1 en 8

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons