Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gezegend het jaar in

Gezegend het jaar in

Bijbeltekst(en)

De priesterzegen

22De HEER zei tegen Mozes: 23‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:

24“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

25moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,

26moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”

27Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’

Numeri 6:22-27NBV21Open in de Bijbel

Gezegend het jaar in
Een nieuw jaar ligt voor ons. Hoe gaan we het jaar in? Met verwachting, vol verlangen? Of zien we ertegenop? Want wat zal het jaar ons bren­ gen aan verdriet, tegenslag, verlies? Geen mens kan het zeggen. Nie­ mand kan in de toekomst kijken. En we krijgen geen enkele garantie mee, niet voor de komende week, zelfs niet voor de komende dag, laat staan voor 365 dagen.

Maar toch is er iets dat we wel mogen weten, waarop we mogen ver­ trouwen. Bij voorbaat krijgen we een zegen mee. De priesterlijke zegen wordt op ons gelegd. De HEER van het leven zegt ons zijn bescherming toe, zijn licht en zijn genade, zijn vriendelijk gelaat en zijn vrede. Hij is helemaal op ons gericht, van bovenaf en rondom ons: naast ons, voor ons en achter ons.

De HEER ziet ons liefdevol aan. God gaat als een zon over ons op en als een vriend met ons mee.

♪ Lied 426

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons