Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

6 december - Jesaja 40:27-31

Bijbeltekst(en)

27Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je:

‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen,

mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?

28Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?

Een eeuwige God is de HEER,

schepper van de einden der aarde.

Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput,

zijn inzicht is niet te doorgronden.

29Hij geeft de vermoeide kracht,

de machteloze geeft Hij macht in overvloed.

30Jongens worden moe en raken uitgeput,

zelfs jonge mannen struikelen,

31maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:

hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,

hij loopt, maar wordt niet moe,

hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Jesaja 40:27-31NBV21Open in de Bijbel

Op de tweede zondag van advent zingt de Kerk van de Heer die ons lot keert (Psalm 126) en van God die rechtspreekt (Psalm 50). Al eerder dit jaar lazen we uit de tweede Petrusbrief, nu zijn we toe aan het laatste hoofdstuk over de dag van de Heer die ons doet uitzien ‘naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont’.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons