Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jozef heeft bijzondere dromen

Bijbeltekst(en)

Jozef verkocht en naar Egypte gebracht

1Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader als vreemdeling gewoond had. 2Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen.

Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en de kwade geruchten die over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan hun vader door. 3Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. 4De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en hadden geen goed woord meer voor hem over.

5Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. 6‘Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd,’ zei hij. 7‘We waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor.’ 8Zijn broers zeiden: ‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?’ Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. 9Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. ‘Ik heb alweer een droom gehad,’ zei hij. ‘Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.’ 10Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht: ‘Zeg, wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen?’ 11Jozefs broers werden verteerd door jaloezie, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was.

Genesis 37:1-11NBV21Open in de Bijbel

Jozef droomt dat de bossen koren van zijn broers voor zijn bos koren buigen. En hij droomt dat de zon, de maan en de sterren voor hem buigen. In de Bijbel wordt vaak verteld over dromen die mensen hebben. In die dromen laat God bijzondere dingen zien over de toekomst. Jozef heeft hier twee dromen over zijn leven. Die dromen worden nu nog niet uitgelegd, maar uiteindelijk wordt duidelijk wat ze betekenen: God is aanwezig in het leven van Jozef.

Hoe herken jij dat God aanwezig is in jouw leven?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons