Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gods regels zijn niet moeilijk

Bijbeltekst(en)

11De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. 12Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14Nee, die geboden zijn heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart; u kunt ze volbrengen.

Deuteronomium 30:11-14NBV21Open in de Bijbel

Mozes houdt een toespraak waarin hij vertelt over Gods regels en wetten. Die zijn niet moeilijk, dus het volk kan zich eraan houden. Soms denken mensen dat geloven betekent dat je niets mag. Dat het bij geloven gaat om allemaal strenge regels en ideeën. Maar in deze tekst kun je lezen dat de regels van God helemaal niet moeilijk zijn. Dat betekent niet dat er geen regels zijn, want die zijn nu eenmaal nodig. Maar het betekent wel dat iedereen ze kan volgen!

Hoe zorg jij dat je Gods regels niet vergeet?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons