Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jezus geneest een zieke man

Bijbeltekst(en)

Genezing en vergeving van zonden

17Toen Hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook farizeeën en wetsleraren die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in Hem, opdat Hij zieken zou genezen. 18Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. 19Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. 20Toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen de man: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’

Lucas 5:17-20NBV21Open in de Bijbel

Wat hebben de vier vrienden veel over voor hun zieke vriend! Jezus ziet het geloof van deze vrienden, en daarom vergeeft hij de fouten van de zieke man. Uiteindelijk wordt de man van zijn ziekte genezen. Zo kan hij weer helemaal meedoen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons