Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding

Bijbeltekst(en)

De schepping van hemel en aarde

1In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Genesis 1:1NBV21Open in de Bijbel

Je gaat beginnen aan ‘Bijbel in een jaar’ – misschien wel het avontuur van je leven! Als je het met een reis vergelijkt, kun je hierbij adembenemende uitzichten en spannende belevenissen verwachten. Je gaat ontdekken hoe God door de geschiedenis heen steeds weer naar mensen omziet, en je leert dromen van een nieuwe wereld van recht en liefde.

Maar waarschijnlijk kom je ook stukken tegen die aanvoelen als een woestijn, of als een donker steegje waar je het liefst zo snel mogelijk doorheen loopt. En misschien raak je soms wel de weg kwijt tussen alle namen en gebeurtenissen. Daarom willen we je graag helpen! Dat doen we ten eerste door de manier waarop het rooster is opgebouwd.

  • Het rooster volgt twee lijnen: één door het Oude Testament, en één door het Nieuwe Testament. Die twee lijnen wisselen elkaar meestal in langere blokken af.
  • Er is bijna altijd één hoofdtekst (bijvoorbeeld een verhaal of een wetstekst). Daarnaast lees je vaak een tweede of derde tekst die over hetzelfde onderwerp gaat (bijvoorbeeld een psalm, een hoofdstuk uit Spreuken, of een korte profetische tekst). Soms bevestigt die tweede tekst de boodschap van het verhaal, maar soms kijkt hij er juist op een andere manier naar.
  • De grote verhalen van Israël in Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Ruth, Samuel en Koningen lees je zoveel mogelijk achter elkaar door. Zo ontdek je doorgaande lijnen. En je krijgt een overzicht van de Bijbelse kijk op de geschiedenis van de mensen en van Gods volk, van de schepping tot aan de Babylonische ballingschap.
  • Door die combinatie van hoofdtekst en tweede tekst houd je het niet alleen afwisselend, maar je ontdekt ook hoe verschillende schrijvers naar dezelfde gebeurtenis kijken. En je leest bijvoorbeeld Psalmen en profetische boeken niet als losse teksten, maar ontdekt hoe ze geworteld zijn in concrete situaties in de geschiedenis en in het leven van mensen.

Natuurlijk kan ook het beste leesrooster er niet voor zorgen dat je ineens de achtergrond van elk Bijbelboek kent, of dat langdradige wetsteksten of teksten over geweld ineens mooier of makkelijker zijn. Daarom bieden we je ook achtergronden aan bij de boeken die je in de loop van de tijd leest, en reiken we manieren aan om moeilijke teksten toch een plek te geven.
Want de Bijbel is het waard dat je volhoudt – niet omdat het zo’n makkelijk boek is, maar omdat je er talloze levenslessen, hoop en troost uit kunt halen, en natuurlijk vooral omdat je er God in kunt ontmoeten.

  • Om het een heel jaar vol te houden, helpt het om het lezen een vaste plek te geven in je dagelijkse routine. Bijvoorbeeld voor het ontbijt, voor het slapengaan, of in de trein naar je werk.
  • Om zo vruchtbaar mogelijk gebruik te maken van deze uitgave, kun je er aantekeningen bij maken van sleutelwoorden en verbanden die je tijdens het lezen ontdekt, of markeringen in de tekst zelf.
  • Lees actief door je steeds een paar vragen te stellen: waarom vond de schrijver het belangrijk om dit op te schrijven, en waarom koos hij juist deze vorm (een verhaal, een wetstekst, een psalm, een brief) om zijn boodschap over te brengen? En: wat zegt deze tekst over God, over mensen, of over de wereld waarin we leven?
  • Bijbel in een jaar is er ook als podcast. Op die manier kun je je Bijbelmoment bijvoorbeeld combineren met een wandeling.
  • Loop je toch een keer vast, door tijdgebrek of omdat wat je leest te veel vragen oproept? Wees dan niet te streng voor jezelf. Schakel bijvoorbeeld voor een tijdje over naar één hoofdstuk per dag. En kijk op debijbel.nl voor de achtergronden van de verschillende Bijbelboeken en veel gestelde vragen

Dit leesplan is afkomstig uit De Bijbel in een jaar

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons