Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Troost

Bijbeltekst(en)

18Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,

hield uw trouw mij staande, HEER.

19Toen ik door zorgen werd overstelpt,

was uw troost de vreugde van mijn ziel.

Psalmen 94:18-19NBV21Open in de Bijbel

Telkens als de moed je in de schoenen zinkt, houdt God je vast.
En als je door zorgen wordt overmand, troost hij je.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons