Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Redding

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Een psalm van David.

2Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten,

hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

3Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen

en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?

Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?

4Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!

Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.

5Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’

mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

6Ik vertrouw op uw liefde:

mijn hart zal juichen omdat U redding brengt,

ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft naar mij omgezien.

Psalmen 13NBV21Open in de Bijbel

‘Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.’

Psalm 13:6

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons