Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

18. Liefde

Bijbeltekst(en)

4In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde 5heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden,

Efeziërs 1:4-5NBV21Open in de Bijbel

Ken je het gevoel dat er iemand van je houdt? Soms moet je dat gevoel echt tot je laten doordringen. Het is ook de bedoeling van deze tekst dat je beseft dat God van je houdt. Hij wil dat je zijn kind bent. Wat doet dat met jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons