Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

17. Vrede

Bijbeltekst(en)

27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Johannes 14:27NBV21Open in de Bijbel

De duif is het christelijke symbool voor vrede. De duif is ook het teken van de heilige Geest.
Gods vrede – Gods Geest is altijd bij ons.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons