Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 2 | Geen zware last

Bijbeltekst(en)

25In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 27Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Matteüs 11:25-30NBV21Open in de Bijbel

Soms is het leven zwaar, en voelt het als een last die je moet dragen. Je denkt dat je het allemaal zelf moet oplossen. Maar, zegt Jezus, je mag het samen met Mij doen.
Dieren dragen soms ook samen een juk, bijvoorbeeld om een ploeg te trekken. Het is een zware taak, maar samen gaat het beter. Je kunt rechtere sporen trekken en de een helpt de ander. Iets met een ander of de Ander delen geeft je rust én kracht om door te gaan.

Jezus weet uit ervaring dat het leven je soms zware lasten oplegt. Maar Hij is vriendelijk en nederig, en daarmee trek je samen rechte sporen.

Welke lasten wil je vandaag met Jezus delen?

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons