Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

13/12 - Verleden en toekomst

Eeuwigheid koning

Bijbeltekst(en)

10Wijs omwille van David, uw dienaar,

het verzoek van uw gezalfde niet af.

11De HEER heeft David trouw gezworen,

en zijn belofte neemt Hij niet terug:

‘Een van je nazaten

laat Ik je troon bestijgen.

12Houden je zonen zich aan mijn verbond,

aan de richtlijnen die Ik hun geef,

dan zullen ook hun zonen voor altijd

zetelen op je troon.’

Psalmen 132:10-12NBV21Open in de Bijbel

33Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Lucas 1:33NBV21Open in de Bijbel

Gisteren hebben we het verhaal over Gods belofte aan David in 2 Samuel 7 gelezen: in die tekst belooft God dat hij als een vader zal zijn voor de nakomelingen van David en dat er altijd een van hen koning zal zijn.

Psalm 132 laat zien dat deze belofte een bijzonder belangrijke plaats had in het geloof van Israël. Ook nadat de Babyloniërs in 586 voor Christus een eind hadden gemaakt aan het koninkrijk Juda, bleven de mensen psalmen zoals deze zingen. Volgens het opschrift is het een pelgrimslied: een lied dat werd gezongen onderweg naar Jeruzalem. Het lied hielp de mensen om terug én vooruit te kijken: terug naar een verleden waarin God trouw had beloofd aan David, en vooruit naar een toekomst waarin God opnieuw een zoon van David als koning over Israël zou aanstellen. En Gabriël zegt tegen Maria – en via haar tegen ons: ‘Die belofte gaat nu uitkomen!’

Wat vind je van deze belofte?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons