Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

12/12 - Vol verwachting

David

Bijbeltekst(en)

12Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal Ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. 13Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en Ik zal ervoor zorgen dat zijn koninklijke troon nooit wankelt. 14Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor Mij een zoon: als hij zondigt, zal Ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet, 15maar hij zal nooit bij Mij uit de gunst raken zoals Saul, die Ik verstootte omwille van jou. 16Jou stel Ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”’

2 Samuel 7:12-16NBV21Open in de Bijbel

32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.

Lucas 1:32NBV21Open in de Bijbel

Het is best een verwarrende belofte die de engel Gabriël in Lucas 1:32 overbrengt: ‘God zal jouw zoon de troon van zijn vader David geven!’ Niets wijst erop dat Maria van koninklijke afkomst is. Bovendien was er in Israël al eeuwenlang geen koning meer geweest die familie was van David, en er was geen reden om te denken dat daar verandering in zou komen.

Toch zijn deze woorden helemaal in lijn met de verwachting van veel mensen in de tijd van het Nieuwe Testament. Een verwachting die alles te maken had met teksten zoals 2 Samuel 7. Die tekst vertelt dat David een tempel voor God wil bouwen, zodat de ark van het verbond, de heilige kist met de wetten erin, voor altijd veilig zal zijn. Maar via de profeet Natan zegt God juist tegen David dat het andersom zal zijn: hij gaat een huis bouwen voor David, een koningshuis. Voor altijd zal er familie van David op de troon zitten. Zelfs toen er met de ballingschap een breuk kwam in deze koningslijn, bleven de Israëlieten uitkijken naar een koning uit de familie van David: Gods gezalfde, de messias, die eindelijk voor vrede zou zorgen.

Met een paar woorden – David, troon, Zoon van de Allerhoogste, eeuwigheid – maakt Gabriël duidelijk dat die verwachting eindelijk uitgekomen is.

Welke verwachtingen heb jij voor de toekomst?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons