Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Met Jezus aan tafel

Bijbeltekst(en)

28Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij Mij gebleven. 29Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader Mij voor het koningschap bestemd heeft: 30jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël.

Lucas 22:28-30NBV21Open in de Bijbel

Hoe zal het zijn in het koninkrijk van God? Wat zouden we daar de hele dag doen? We kunnen ons er vaak maar moeilijk een voorstelling van maken. En toch gebruikt Jezus heel concrete voorbeelden en aanwijzingen als het hierover gaat. Zoals deze uitspraak in Lucas 22. Jezus’ leerlingen zullen bij Hem mogen eten en drinken, aan zijn tafel. In de eerdere teksten die we lazen, ging het over het feestmaal dat door God wordt klaargemaakt. Ook in de nieuwe wereld staat de maaltijd voor verbondenheid en gemeenschap. Het samenzijn rondom de maaltijd, daar wordt naar uitgezien. Meestal is het God die als de Gastheer de mensen uitnodigt. Maar in de tekst in Openbaring vraagt Jezus of Hij binnen mag komen.  

Wij zijn genodigd voor de maaltijd wanneer Gods koninkrijk helemaal doorbreekt. Maar ook nú al zoekt Jezus de verbondenheid. Jij mag de deur opendoen, en dan komt Hij bij jou aan tafel. 

Welke gedachte spreekt je meer aan: dat God ons aan zijn tafel uitnodigt, of dat Jezus zichzelf aan onze tafel uitnodigt?  

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Aan-tafel. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons