Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Lectio divina

Lectio divina is een manier van Bijbellezen die voortkomt uit de benedictijnse kloostertraditie. Letterlijk betekent het: goddelijke lezing. Als je aan lectio divina doet, ben je meditatief bezig met een Bijbeltekst. Het basisprincipe is eenvoudig: je leest een tekstgedeelte heel langzaam en meerdere keren. Zo neem je even de tijd om stil te worden met Gods Woord.  

Het proces van lectio divina bestaat uit vier stappen: lectio (lezen), meditatio (overwegen of mediteren), oratio (bidden) en contemplatio (beschouwen of rusten). 

Wat heb je nodig? 

 • een Bijbel 
 • een kaars of een ander symbool dat voor jou betekent dat je nu contact met God zoekt 
 • een leesrooster of dagtekst 

Aan de slag 

Aan het begin van jouw lectio-divina-sessie kun je een kaars aansteken of een andere symbolische handeling doen die jouw stiltemoment inluidt. Zo wordt het echt een speciaal moment tussen jou en God.

Sta even stil bij hoe je erbij zit; let op je houding en je ademhaling. Neem een moment om jezelf tot rust te brengen. Vertel ook aan God hoe je er vandaag bij zit. 

Pak vervolgens de Bijbeltekst erbij waarover je wilt mediteren. Kijk welk zinnetje, zinsnede of woord er voor jou uitspringt. Je kunt hiervoor ook een leesrooster gebruiken met een tekst voor elke dag.

 • Lezen - Lees het Bijbelgedeelte langzaam en aandachtig, het liefst hardop (lectio). Herhaal dit meerdere keren. Het kan helpen om de tekst in verschillende vertalingen te lezen.  
 • Mediteren - Overweeg wat deze tekst voor jou betekent (meditatio). Wat raakt jou in deze tekst? En wat kun je ervan leren? 
 • Bidden - Betrek God bij jouw overdenking (oratio). Leg je gedachten aan Hem voor en luister naar zijn antwoord. Het mag echt een gesprek met Hem worden, waarin je zijn stem de ruimte geeft. Je kunt bijvoorbeeld vragen: ‘Wat wilt U mij meegeven?’ 
 • Beschouwen - Wees vervolgens stil en neem de tijd om Gods aanwezigheid te ervaren (contemplatio). 
 • Afsluiting - Sluit af met een gebed. Doof dan de kaars en ga de rest van je dag in. 

Uitgebreide meditaties voor lectio divina vind je bijvoorbeeld in het Stiltedagboek van Mirjam van der Vegt (één voor elke dag van het jaar). 

Tips 

 • Kies een vast moment waarop je aan de slag gaat met lectio divina, zodat het een gewoonte wordt. Bijvoorbeeld elke ochtend, voordat je aan je dag begint. 
 • Baken een bepaalde tijd af. In het begin is tien minuten misschien al genoeg. Maar naarmate je het langer doet, vind je het misschien wel fijn om er meer tijd voor te nemen.  
 • Zorg dat je niet wordt afgeleid tijdens jouw meditatiemoment. Zet je telefoon op vliegtuigstand en laat eventuele huisgenoten weten dat je niet gestoord wilt worden. Het kan ook fijn zijn om een mooi plekje in de natuur te zoeken.  
 • Een vast ritueel kan helpen om dit een speciaal moment te maken. Het aansteken van een kaars als je begint, een lekker kopje thee erbij, Taizé-muziek opzetten… 
 • Als je niet gewend bent om stil te zijn, kan dat in het begin even ongemakkelijk voelen. Misschien ervaar je wel onrust. Dat is helemaal niet erg. Blijf terugkeren naar dit moment van stilte, dan zul je zien dat het steeds beter gaat. 
 • Bedenk waarvoor je het doet. Bijvoorbeeld om Gods aanwezigheid te ervaren, of om zijn leiding te zoeken. Als je weet waar je verlangen ligt, is het makkelijker vol te houden.  
 • In het boek Mediteren met de Bijbel geeft Marijke ten Cate praktische aanwijzingen om zelf met lectio divina aan de slag te gaan. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons