Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gouden momenten met de kinderen van Dorina Nauta

Dorina Nauta (30), werkzaam bij Tear en bekend als spreekster, zoekt actief naar een Bijbelopvoeding die past bij haar kinderen. Zoon Rens (2) begrijpt al meer dan ze soms verwacht. Afgelopen zomer beviel ze van haar tweede kindje: Jinte.

‘Samen Bijbellezen, gezellig op schoot of aan tafel, dat klinkt altijd heel idyllisch. De praktijk is vaak anders. Kinderen zijn nou eenmaal snel afgeleid; als het Rens niet zint, scheurt hij zo een bladzijde uit een mooie platenBijbel. En variatie is er weinig: we lezen keer op keer over de ark van Noach en de muren van Jericho, want die zijn nu favoriet. Maar dat hoort er allemaal bij. Geloofsopvoeding is experimenteren. De kunst is om aan te sluiten bij wat hij begrijpt.

Dat ik de verhalen op zijn niveau moet aanbieden, helpt mij om de essentie ervan te zien. Het zijn niet slechts eeuwenoude verhalen, het gaat over de levende God. En het gaat niet alleen om de kennis: je kunt tienduizend verhalen vertellen, maar geloofsopvoeding zit ook in de alledaagse dingen. We bidden altijd voor het eten, en Rens vroeg op een dag: “Mama, samen bidden?” Hij had besloten dat we het samen zouden doen! Daar kan ik echt van volschieten. Je hebt meer begrepen dan ik in de gaten had, denk ik dan.

Bijbelverhalen zijn een vanzelfsprekende wereld voor Rens

Dorina Nauta

Bijbelverhalen zijn een vanzelfsprekende wereld voor Rens. Het verhaal over Jericho staat bijvoorbeeld als een huis, daar twijfelt hij niet aan. Zolang het maar aansluit bij wat hij begrijpt. Voor hem is geloven ook onderdeel van het gewone leven. Toen we in de Prénatal waren vlak voor Jinte opgedragen werd, vertelde hij het ene moment uitgebreid aan iemand dat zijn zusje nieuwe kleren krijgt omdat ze naar de kerk gaat, en het volgende moment gaat het over een knuffel. Waar bij ons het geloofsleven meer gescheiden is van de rest, is het voor hem allemaal met elkaar verweven. Ik zou weleens willen dat het bij mij ook zo vanzelfsprekend is.

Nu voelt dit nog als een makkelijke fase in de geloofsopvoeding. Rens neemt alles van mij aan. Maar er komt natuurlijk ook een fase met vragen. Hoe spannend dat ook is, die zoektocht naar God gun ik ze van harte. Door het opdragen van Jinte was er even een realisatiemoment: we hebben hen van God ontvangen. Ik hoop dat ze dat zelf ook mogen ontdekken.’

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons