Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

FAQ

Wat is de Bijbel in Gewone Taal?
De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de Bijbel in gewone taal. Het is een vertaling van de hele Bijbel uit de bronteksten (Hebreeuws, Aramees en Grieks). De Bijbel in Gewone Taal is duidelijk en begrijpelijk voor iedereen. Er worden gewone woorden in gebruikt, de zinnen zijn helder en niet te lang. De tekst is duidelijk opgebouwd en de lay-out is overzichtelijk. Moeilijke beeldspraak wordt verduidelijkt. Door het gebruik van gewone taal is de tekst voor iedereen goed te begrijpen. 

Wat is gewone taal?
Gewone taal is de taal die we allemaal dagelijks gebruiken om iets te vertellen of uit te leggen. Het gaat om woorden die iedereen kent, en heldere zinnen die niet te lang zijn en goed lopen. Een tekst in gewone taal is duidelijk opgebouwd: je begrijpt wat de zinnen met elkaar te maken hebben en over wie of wat het gaat. 
Het gebruik van gewone taal betekent niet dat de inhoud van de Bijbel versimpeld wordt. Het betekent dat de taal het begrijpen van de tekst niet in de weg staat. Een echt makkelijke Bijbel bestaat niet, want de Bijbel is geen makkelijk boek. Maar de Bijbel in Gewone Taal is wel de duidelijkste Bijbel die ooit in het Nederlands gemaakt is.

Voor wie is deze vertaling bedoeld?
De Bijbel in Gewone Taal is een Bijbel voor iedereen. Deze vertaling is geschikt voor een breed publiek: voor iedereen die graag een duidelijke Bijbel leest. Het is een betrouwbare, volwaardige en begrijpelijke Bijbel waar heel veel mensen iets aan kunnen hebben.
Iedereen kan deze Bijbel lezen en begrijpen, ongeacht leeftijd, opleiding of achtergrond. Ook mensen die moeite hebben met andere Bijbelvertalingen. Voor sommige lezers is dit precies de vertaling die ze zoeken. Voor andere lezers is het een waardevolle aanvulling. 
Het bijzondere van deze vertaling is de begrijpelijkheid van de tekst en de directheid en vertrouwdheid van de taal. Dat wordt gewaardeerd door mensen met zeer uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus. 

Waarom een Bijbel in Gewone Taal?
Er bestaan goede vertalingen van de Bijbel, maar er is nog geen vertaling die de begrijpelijkheid van de tekst voorop zet. En er is nog geen vertaling die doelbewust kiest voor gewone taal. De Bijbel in Gewone Taal voegt dus iets bijzonders toe. Voor het eerst komt de hele Bijbel beschikbaar in een betrouwbare vertaling die van begin tot eind begrijpelijk is. 

De Bijbel bevat bekende verhalen, maar ook veel teksten die maar weinig mensen zomaar kunnen begrijpen. Ook die moeilijke teksten worden leesbaar en duidelijk in de Bijbel in Gewone Taal.

Waarom maakte het Nederlands Bijbelgenootschap deze vertaling?
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil ervoor zorgen dat de Bijbel voor iedereen beschikbaar is. De Bijbel in Gewone Taal past bij die doelstelling. 

Er is in onze samenleving behoefte aan een duidelijke Bijbel. Mensen vinden het belangrijk om zelf te kunnen onderzoeken en ervaren wat voor hen belangrijk is. Ze willen zelf kunnen begrijpen wat er in de Bijbel staat. Door de Bijbel in Gewone Taal is dat nu mogelijk voor zoveel mogelijk mensen. 

Het Nederlands Bijbelgenootschap bepaalt niet wát er in de Bijbel staat en ook niet hoe je het moet opvatten. Maar het wil mensen helpen om de relevantie van de Bijbel te ervaren. 

Wat kun je met de Bijbel in Gewone Taal?
Door de Bijbel in Gewone Taal kun je de Bijbel begrijpen, wat voor opleiding of achtergrond je ook hebt. Als je de Bijbel in Gewone Taal leest, zul je de tekst op een nieuwe manier beleven, dankzij de kracht van gewone taal. En doordat deze Bijbel iedereen insluit, kun je de ervaring van het lezen en bespreken van de teksten met elkaar delen. Iedereen kan zo de Bijbel begrijpen, iedereen kan meedoen. Dat maakt deze vertaling bijzonder, en voor veel momenten bruikbaar.

Is de Bijbel in Gewone Taal een betrouwbare vertaling?
De Bijbel in Gewone Taal is een zorgvuldige vertaling van de hele Bijbel uit de bronteksten. Ieder woord uit de brontekst is in de vertaling verwerkt, en er staat niets in de Bijbel in Gewone Taal dat niet in de tekst thuishoort. Het is een echte vertaling, gemaakt door deskundige vertalers volgens vooraf afgesproken regels. 
De Bijbel in Gewone Taal verschilt sterk van andere vertalingen. Dat komt omdat de vertaalaanpak anders is. Het doel was niet om elk woord in de brontekst een ‘eigen’ woord in de vertaling te geven. Het doel was ook niet om elke zin in de brontekst precies om te zetten in een Nederlandse zin. Nee, het uitgangspunt was dat de tekst duidelijk moet zijn voor de lezers. Daardoor is er veel meer geschoven, gepuzzeld en gezocht naar eenvoudige en duidelijke formuleringen. Zo’n vertaling lijkt op het eerste gezicht soms verder af te staan van het origineel. Maar wie goed kijkt, ziet dat alle betekenisvolle elementen uit de brontekst in de vertaling zijn verwerkt. En dat de betekenis van de tekst in deze vertaling juist duidelijker naar voren komt dan in andere vertalingen.

Is de Bijbel in Gewone Taal echt de Bijbel?
Een vertaling is nooit identiek aan het origineel. Geen enkele vertaling toont de brontekst in zijn volledige rijkdom. Elke vertaling is een bepaalde, eigen, afspiegeling van het origineel. Dat geldt voor de Bijbel in Gewone Taal en ook voor alle andere vertalingen.
De Bijbel in Gewone Taal biedt een begrijpelijke tekst in gewone, bekende taal. Maar de inhoud van de Bijbel verandert niet. Het grootste verschil met andere vertalingen is, dat de Bijbel in Gewone Taal lezers een beter zicht geeft op de inhoud. Het is dezelfde Bijbel, maar nu in taal die iedereen begrijpt.

Wat is de meerwaarde van de Bijbel in Gewone Taal?

  • Een volwaardige vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse bronteksten, die van begin tot eind begrijpelijk is voor een zeer breed publiek.
  • De enige vertaling waarbij duidelijkheid en begrijpelijkheid altijd voorop staan. En de enige vertaling die consequent kiest voor gewone taal. 
  • De vertaling die iedereen insluit: iedereen kan meedoen, ongeacht je voorkennis, achtergrond of opleiding
  • De gewone taal spreekt de lezer op een directe manier aan. Juist door de bekende woorden kunnen mensen zich vertrouwd voelen met de tekst.
  • Het lezen wordt een plezier in deze vertaling, omdat het geen moeite kost. 
  • In gewone taal kun je de dingen heel raak zeggen, en precies de kern treffen. Iedereen kan geraakt worden door de kracht van gewone taal, wat je leeftijd, opleiding of achtergrond ook is. 
  • De tekst is overzichtelijk. Je vindt snel wat je zoekt en je ziet meteen waar het over gaat. 

Waarin verschilt de Bijbel in Gewone Taal van de Nieuwe Bijbelvertaling?
Bij de Bijbel in Gewone Taal staat de begrijpelijkheid van de tekst voorop. Er worden gewone woorden in gebruikt, de zinnen zijn helder en niet te lang. De tekst is duidelijk opgebouwd en de lay-out is overzichtelijk. De hele aanpak van deze vertaling is gericht op begrijpelijkheid. 

De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 is een moderne vertaling van de Bijbel in hedendaags Nederlands. De stijl en de taal van de verschillende Bijbelboeken sluit aan bij de taal en de stijl van de brontekst. Daarom zijn alle mogelijkheden van het Nederlands benut: van gewone en eenvoudige taal tot hoog poëtische en ingewikkelde taal. In de Bijbel in Gewone Taal is consequent gewone taal gebruikt.

Hoe wordt de Hebreeuwse godsnaam JHWH weergegeven in de Bijbel in Gewone Taal?
De godsnaam wordt weergegeven als ‘Heer’. Twee punten ter toelichting: 1. De Bijbel in Gewone Taal volgt de keuze van de NBV, waarin de godsnaam weergegeven is als ‘HEER’. 2. Maar de spelling is aangepast aan het uitgangspunt van de BGT: duidelijkheid staat altijd voorop. De verschillende spelling van één en dezelfde naam (HEER en Heer) zou vragen oproepen die in de tekst niet beantwoord worden. Daarom is gekozen voor ‘Heer’, zowel bij Adonai als bij JHWH.Path

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons