Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding Openbaring

Wat is het verhaal achter de tekst?

Johannes de profeet

Het boek Openbaring is geschreven door een profeet met de naam Johannes. Dat is waarschijnlijk niet dezelfde Johannes als die van het Johannes-evangelie of van de brieven van Johannes.

Het boek Openbaring is geschreven aan zeven kerken in de Romeinse provincie Asia (Openbaring 2-3). Asia is een gebied in het westen van wat nu Turkije heet. De schrijver van Openbaring kende de zeven kerken in deze provincie waarschijnlijk goed. Maar omdat hij op het eiland Patmos gevangenzat, kon hij de mensen daar niet meer opzoeken.

Op Patmos krijgt Johannes een droom. Een engel laat aan hem zien wat Gods plannen zijn. Veel van de beelden in de droom komen uit het Oude Testament, vooral uit het boek Daniël en de boeken van de profeten.

Vervolging

De christenen aan wie Johannes schrijft, hebben het erg moeilijk. Tijdens de regering van Domitianus worden de christenen in Asia vervolgd door de Romeinse bestuurders van dat gebied (tussen 81 en 96 na Christus). Veel uitleggers denken dat Johannes op dat moment zijn tekst schreef. Maar er zijn ook uitleggers die denken dat het iets eerder of iets later was (ergens tussen 70 en 125 na Christus).

Christenen die gedood zijn omdat ze in Jezus geloofden, zijn erg belangrijk in Openbaring: ze zijn een voorbeeld voor andere christenen. Door hun sterke geloof laten ze zien hoe belangrijk Jezus is, en daarom vertelt Jezus over hen aan God. Uiteindelijk worden ze door God beloond.

Wat zijn de thema’s in dit boek?

Alles komt goed: God heeft alle macht

Johannes schrijft veel over Gods macht en zijn oordeel. God bepaalt wat er gebeurt: in het verleden, nu en in de toekomst. Door de droom van Johannes weten de vervolgde christenen dat God hen niet vergeten is. Het lijkt voor die christenen soms alsof het kwaad wint. Daarom vertelt Johannes veel over de strijd tussen goed en kwaad. Die vindt niet alleen op aarde plaats, maar ook in de hemel. Johannes laat zien dat God die strijd uiteindelijk wint.

Verander je leven: luister naar God

Met zijn boek wil Johannes ervoor zorgen dat zijn lezers naar God blijven luisteren, ook al hebben ze het nu erg moeilijk. Hij wil hen niet alleen troosten, maar hij wil ook dat ze hun leven veranderen als dat nodig is. Ze moeten gaan leven zoals God het wil.

Rome en Satan

In het boek Openbaring zegt Johannes veel over het kwaad. De belangrijkste tegenstander van God is Satan. De belangrijkste menselijke helper van Satan is volgens Johannes de overheid van het Romeinse rijk. Daar is Johannes heel negatief over. Maar hij schrijft nooit de woorden ‘keizer’ of ‘Rome’. Johannes gebruikt liever beelden, zoals ‘Babylon’ of ‘beest’: op die manier begrijpen alleen de christenen aan wie hij schrijft, wat hij bedoelt. Dat kan voor ons nu soms verwarrend zijn.

Hoe kun je dit boek lezen?

Oude Testament

Openbaring staat vol met beelden en ideeën die uit het Oude Testament komen, vooral uit de profeten. Kijk tijdens het lezen van dit boek eens welke ideeën en beelden je herkent. Let er goed op hoe Johannes ze gebruikt: vaak doet hij dat net op een andere manier dan het Oude Testament. Voor Johannes zijn die oude teksten dus nog heel herkenbaar. Is dat voor jou ook zo, en op welke manier dan?

Troost uit Openbaring?

Openbaring is geschreven voor christenen in het Romeinse rijk die vervolgd werden. Probeer tijdens het lezen van dit boek goed te kijken naar de manieren waarop Johannes zijn lezers probeert te troosten. Kun jij uit die dingen nu nog troost halen?

Johannes zegt ook veel over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Wat kun jij daar nu nog mee?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons