Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding Judas

Wat is het verhaal achter de tekst?

Een brief van de broer van Jezus?

De brief van Judas is erg kort. Hij is niet gericht aan een bepaalde persoon of een bepaalde gemeente, maar aan alle christenen. De schrijver van de brief noemt zichzelf ‘Judas, de broer van Jakobus’. Op andere plaatsen in de Bijbel worden Jakobus en Judas genoemd als broers van Jezus (Marcus 6:3; Matteüs 13:55). Als de broer van Jezus de schrijver van deze brief is, dan is de brief waarschijnlijk geschreven tussen 50 en 60 na Christus. Maar volgens veel uitleggers is de brief pas later geschreven, rond het jaar 100 na Christus. De schrijver van de brief gebruikt dan de naam van Judas om duidelijk te maken dat Judas de brief geschreven zou kunnen hebben: zijn ideeën staan erin. In die tijd deden schrijvers dat wel vaker.

Hoe zit het boek in elkaar?

De brief van Judas kan in drie delen opgesplitst worden.

  • Na de inleiding (Judas 1:1-2) waarschuwt de schrijver de christenen voor mensen die in de gemeente gekomen zijn, en een verkeerde uitleg geven van het geloof (Judas 1:3-4).
  • Daarna noemt de schrijver drie verhalen waarin God mensen straft die slechte dingen doen. De mensen in de gemeente doen dezelfde slechte dingen (Judas 1:5-13). Henoch vertelde al dat slechte mensen gestraft zullen worden, en ook de apostelen waarschuwen voor deze mensen (Judas 1:14-19).
  • Aan het einde van de brief worden de christenen opgeroepen om vast te houden aan het ware geloof. En ze moeten mensen die twijfelen, steunen in hun geloof (Judas 1:20-25).

Wat zijn de thema’s in dit boek?

Pas op voor slechte mensen in de gemeente

Veel mensen denken dat er in de tijd van de eerste gemeente nog geen problemen waren. Mensen maakten geen ruzie, ze waren het eens over wat je moest geloven, en hoe je moest leven. Dat komt waarschijnlijk door de manier waarop de eerste gemeente in Handelingen 2:44-47 beschreven wordt. Maar de schrijver van deze brief laat zien dat er ook in de vroege kerk problemen waren. Hij waarschuwt de christenen voor slechte mensen die bij de gemeente zijn gaan horen. Ze moeten niet naar hen luisteren, en niet dezelfde slechte dingen gaan doen. Dat zou heel dom zijn, want God zal deze mensen straffen.

Hoe kun je dit boek lezen?

Een waarschuwing voor onze tijd

De voorbeelden van slecht gedrag die in de brief gegeven worden, lijken niets met onze tijd te maken te hebben. Maar is dat zo? De schrijver vertelt over verschillende ideeën over het geloof, over mensen die alleen hun slechte verlangens volgen, en over mensen die niets anders doen dan klagen en protesteren. Herkenbaar?

Test je Bijbelkennis

In de brief van Judas worden allerlei voorbeelden genoemd van slechte mensen die gestraft worden. Deze mensen (en engelen) komen voor in het Oude Testament. Maar niet alles wat je in deze brief leest, kun je terugvinden in de boeken van de Bijbel. Sommige dingen komen uit andere Joodse teksten die niet in de Bijbel staan. Het lezen van deze brief kan dus ook een manier zijn om je Bijbelkennis te testen: welke dingen uit de voorbeeldverhalen kun je in het Oude Testament terugvinden en welke niet?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons