Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding Kolossenzen

Wat is het verhaal achter de tekst?

Problemen, ruzie en onzekerheid

De brief aan de Kolossenzen is gericht aan de christenen in Kolosse, een stad in wat nu Turkije heet. De schrijver van de brief prijst de christenen in Kolosse om hun geloof (Kolossenzen 1:3-8), maar hij heeft ook gehoord dat ze het moeilijk hebben. De christenen in Kolosse weten niet meer wat ze moeten geloven. Er zijn mensen in de kerk die zich aan andere regels houden (Kolossenzen 2:8 en 2:16-23). Zij vereren ook engelen. Ze vinden dat je pas een goede christen bent als je je ook nog aan allemaal extra regels houdt. De schrijver van de brief aan de Kolossenzen is het daar niet mee eens. Hij schrijft deze brief om de christenen in Kolosse eraan te herinneren dat het geloof in Jezus Christus genoeg is. Extra regels zijn niet nodig.

Kolosse en Laodicea

Deze brief wordt naar de christenen in Kolosse gebracht. Maar aan het eind van de brief vraagt de schrijver of ze de brief ook willen voorlezen in de kerk van Laodicea. Laodicea was een stad in de buurt van Kolosse. De schrijver vindt dat de dingen die hij in deze brief vertelt, ook belangrijk zijn voor de christenen daar. Zij hebben dezelfde problemen.

De schrijver heeft ook een brief aan de kerk in Laodicea geschreven. Hij wil graag dat die brief ook in de kerk in Kolosse voorgelezen wordt (Kolossenzen 4:16). Die brief aan de christenen in Laodicea is niet bewaard gebleven.

Van Paulus?

In de brief aan de Kolossenzen staat dat het een brief van Paulus is. Sommige uitleggers twijfelen eraan of Paulus deze brief wel echt geschreven heeft. Als Paulus de brief niet zelf geschreven heeft, dan is de brief waarschijnlijk geschreven door leerlingen van Paulus. In de brief zelf staat ook al dat Paulus deze brief niet alleen schrijft, maar samen met Timoteüs.

Wat zijn de thema’s in dit boek?

Christus is voldoende

De schrijver van de brief aan de Kolossenzen heeft het in deze brief vaak over hoe belangrijk Jezus Christus is. Dat kun je al aan het begin van de brief zien: in Kolossenzen 1:15-20 vertelt de schrijver dat Christus er altijd al was, dat alles door hem gemaakt is, en dat hij vrede heeft gebracht. Later in de brief zegt de schrijver dat ook steeds weer: ‘Je moet alleen in Christus geloven, niet in mensen’ (Kolossenzen 2:6-10).

Luister alleen naar regels van God

Extra regels van mensen zijn volgens de schrijver van deze brief alleen maar verwarrend. Die regels kunnen je afleiden van Christus. Maar dat betekent niet dat je zomaar alles kunt doen. De schrijver van deze brief geeft wel regels en advies over hoe je moet leven zoals God dat wil. In die regels staat dat je van elkaar moet houden en liefdevol met elkaar moet omgaan (Kolossenzen 3:5-4:1).

Hoe kun je dit boek lezen?

Welke regels komen van God?

De schrijver van de brief aan de Kolossenzen zegt tegen de christenen in Kolosse dat Jezus voldoende is. Extra regels zijn niet nodig. In onze tijd zijn de woorden in de brief aan de Kolossenzen daarom ook nuttig. Soms vraag je je af: Welke regels zijn nuttig, en welke regels zijn overbodig? Welke regels komen van God en welke van mensen? En natuurlijk ook de vraag die erg belangrijk is voor de schrijver van de brief aan de Kolossenzen: Welke regels zorgen ervoor dat sommige christenen zich betere christenen voelen dan andere? Kijk tijdens het lezen van deze brief eens welke antwoorden de schrijver op al deze vragen geeft.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons