Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding Hebreeën

Wat zijn de thema’s in dit boek?

Oude en nieuwe afspraken

De christenen voor wie dit boek geschreven is, voelen zich aangetrokken tot het Joodse geloof. De schrijver verzet zich daartegen. Volgens hem gaat het bij Gods beloften aan zijn volk steeds om Jezus. In het Oude Testament zegt God al dat hij een nieuwe afspraak met zijn volk zal maken. Volgens de schrijver van de Hebreeën-brief is dat gebeurd toen Jezus kwam. Nu is er een nieuwe manier waarop God met de mensen wil omgaan: Jezus is de enige manier om bij God te komen.

Jezus als hogepriester

De schrijver gebruikt beelden, ideeën en verhalen uit het Oude Testament. Het belangrijkste beeld is dat van de hogepriester. De Joodse hogepriester stamde af van Aäron. Hij deed dienst in een door mensen gemaakte tent. En hij moest telkens opnieuw vergeving vragen voor het volk.

Volgens de schrijver is Jezus in alles een betere hogepriester: Zijn priesterschap hangt niet af van zijn afkomst. Zijn plaats is naast de troon van God zelf. En het offer van zijn leven brengt vergeving voor altijd.

Houd vol!

De mensen voor wie de brief aan de Hebreeën is geschreven, denken na en twijfelen: Hoeveel kost mijn geloof me, en hoeveel levert het op? Omdat ze worden vervolgd, lijkt het erop dat ze hun geloof in Jezus willen loslaten. De schrijver wil dat voorkomen, en daarom geeft hij ook zo’n lange uitleg over Jezus. Wat je door Jezus ontvangt, is meer waard dan je geld, je positie en zelfs je leven. Volhouden wordt beloond!

Hoe kun je dit boek lezen?

Theorie en praktijk

In de brief aan de Hebreeën staan veel woorden en ideeën waar wij in onze tijd niet meteen mee te maken hebben: offers, bloed, hogepriester, heilige tent, enzovoort. Toch gaat het niet alleen maar om de kennis van feitjes: de brief is geschreven voor mensen met echte vragen en problemen. De schrijver wil hen helpen om de juiste keuzes te maken. Hij legt uit dat Jezus belangrijker is dan al het andere op aarde. Daar moeten we steeds aan denken, bij alles wat we doen. Ook al is onze situatie nu heel anders.

Een lange preek

Het kan helpen om dit boek in één keer te lezen, en goed te letten op wat de schrijver steeds weer probeert te zeggen: met Jezus Christus is er iets nieuws begonnen, iets dat anders en beter is dan wat er daarvoor was. De schrijver gaat steeds diep op de dingen in, en geeft ook allerlei voorbeelden. Maar toch komt hij steeds weer terug bij dit belangrijke thema.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons