Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zeven dingen waarvan je niet wist dat ze in de Bijbel staan

De Bijbel is een bonte verzameling boeken. Elk boek vertelt op zijn eigen manier wat het betekent om in God te geloven. In een reisverslag, wettekst, lied of gedicht lezen en leren we hoe God met mensen omgaat. Maar hoe meer je bij het lezen ervaart dat de Bijbel één mooi geheel is, hoe meer je ook de vele verschillen ontdekt, de verborgen parels en de vreemde of gekke uitspraken. Zelfs voor wie vaker in de Bijbel leest, zijn er dingen waarvan je niet eens wist dat ze in de Bijbel staan. We hebben enkele leuke fragmenten voor jou verzameld. Ontdek jij ze mee?

Nederlanders staan er bekend om: na afloop van een etentje tot drie punten achter de komma uitrekenen wat ieder verschuldigd is. Going Dutch, noemen ze dat in ander landen. Maar het kan ook anders:

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
2 Korintiërs 9:7

Kom echter nooit bij je schoonmoeder aan met lege handen…

Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar vroeg hoe het haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz voor haar gedaan had. ‘Deze zes maten gerst heeft hij me gegeven, “want,” zei hij, “je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen.”’
Ruth 3:16-17

Nog meer feestadvies vinden we in het boek Spreuken.

Pas op met wijn!
Laat je niet verleiden door de glans van wijn,

wanneer hij fonkelt in de beker.
Hij glijdt zo makkelijk over de tong,
maar later bijt hij als een slang,
spuit hij gif als een adder.
Dan zie je vreemde dingen
en begin je wartaal uit te slaan.

Spreuken 23:31-33

Beter geen glaasje te veel op dus, want wat je zegt, is erg belangrijk. Ook de timing en de manier waarop, zo blijkt.

Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste moment; laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend, en weet hoe u op iedereen moet reageren.
Kolossenzen 4:5-6

En hoe zit het met de inhoud van de woorden? Laat wat je te vertellen hebt zo rein zijn als je handen, die je in deze periode zo vaak gewassen hebt.

Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. (…) Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? Wat daarentegen de mond uitgaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.
Matteüs 15:11, 17-20

Een heleboel bijzondere raadgevingen voor wie weer onder de mensen komt of opnieuw van feesten en bijeenkomsten geniet. Al moeten we natuurlijk niet muggenziften. Wist je trouwens dat de uitdrukking ‘muggenziften’ afkomstig is uit de Bijbel? Alleen jammer dat het tweede deel uit die beeldende uitspraak van Jezus niet aan onze uitdrukking werd toegevoegd:

Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.
Matteüs 23:24

Ere wie ere toekomt Romeinen 13:7: we ontlenen ontzettend veel uitdrukkingen aan de Bijbel. Wat dacht je van bergen kunnen verzetten Marcus 11:23, beter een goede buur dan een verre vriend Spreuken 27:10 of de hand in eigen boezem steken Exodus 4:6?

We kunnen niet anders dan de loftrompet steken 2 Kronieken 7:6 voor al die mooie schatten in de Bijbel. Want waar het hart van vol is, loopt de mond van over Matteüs 12:34.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons