Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
29 januari 2018

Zeven dingen die u nog niet wist over Saul

Afgelopen dinsdag ging op het Zeeland Nazomerfestival een toneelstuk van Rob de Graaf en Boudewijn Tarenskeen in première over koning Saul. Maar wie was koning Saul eigenlijk?

Zeven dingen die u waarschijnlijk nog niet wist over koning Saul:

1. De naam van Saul is afgeleid van het werkwoord ‘vragen’ (Hebreeuws sja’al).

2. Saul steekt met kop en schouders boven iedereen uit. Hij was dus een lange en opvallende verschijning (1 Samuel 9:2). Toch verstopt hij zich tussen de bagage van de Israëlieten als het lot hem aanwijst als koning (1 Samuel 10:22).

3. Saul heeft in totaal zes zonen en twee dochters bij twee vrouwen. Jonatan en Michal zijn misschien wel de bekendste. Beide kinderen verraden Saul uiteindelijk door David te helpen. Trouwens, wist u dat er over Michal in 1 Samuel 18:28 gezegd wordt dat ze David liefheeft? Dat is de enige plek in de Bijbel – buiten het boek Hooglied – waar van een vrouw gezegd wordt dat ze van een man houdt.

4. Twee keer raakt Saul in vervoering en zeggen de mensen: ‘Hoort Saul nu ook al bij de profeten?’. In 1 Samuel 10:12 is zijn vervoering een teken van zijn verkiezing tot koning. In 1 Samuel 19:24 is het juist een teken van verwerping door God, zoals blijkt uit zijn gênante gedrag.

5. Sauls mantel en speer spelen een belangrijke rol in de verhalen. De mantel en speer zijn een teken van Sauls koninklijke macht. En juist die twee dingen raakt hij tijdens zijn leven deels kwijt aan David. Van de mantel snijdt David een stuk af als Saul zich onbewaakt terugtrekt in een grot om zijn behoefte te doen (1 Samuel 24:5). De speer (die Saul zelf gebruikt als hij een poging doet om David te doden) wordt gestolen door David tijdens een tweede kans om Saul te doden (1 Samuel 26:11-12).

6. Saul neemt zijn eigen leven als hij bijna in handen valt van de Filistijnen. Hij vraagt eerst zijn wapendrager om hem te doden, maar die weigert de gezalfde koning kwaad te doen. Daarom stort Saul zich in zijn eigen zwaard (1 Samuel 31:4).

7. Saul wordt opgevolgd door zijn zoon Isboset en door David. Isboset wordt koning over alle stammen, behalve over de stam Juda. Uiteindelijk ontstaat er strijd tussen David en de nakomelingen van Saul, die door David gewonnen wordt (2 Samuel 2:10).

Deze blog is geschreven door oudtestamenticus en NBG-bijbelvertaler Roelien Smit.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons